Cộng đồng là một hội, nhóm, tổ chức xã hội hoạt đồng nhằm gắn kết các thành viên. Một cộng đồng rất đa dạng, có thể là cộng đồng khu dân cư, cộng đồng mạng xã hội internet, facebook, cộng đồng một nhóm người chia sẻ sở thích chung hoặc một cộng đồng những người thảo luận và đưa ra quan điểm riêng về một đề tài nào đó trong xã hội… Vì vậy mà logo cộng đồng cần đề cao tính nhân văn và tính chất xã hội, biểu đạt sự đoàn kết, tự do, truyền tải được nội dung và phương châm mà hội nhóm đó theo đuổi.

Nếu bạn đang lên ý tưởng logo cho nhóm hoạt động cộng đồng của mình, hãy tham khảo thêm về màu sắc, font chữ, biểu tượng của một số logo cộng động xuất sắc dưới đây.

Gudlogo,

Tham khảo ý tưởng từ Gudlogo

Sau khi đã hiểu những lý thuyết và công cụ cơ bản giúp bạn thiết kế logo. Nếu bạn vẫn còn bí ý tưởng thì đừng lo. Dưới đây là 1000+ ý tưởng thiết kế logo tuyệt vời mà Gudlogo đã tuyển chọn sẵn dành cho bạn. 

Bạn cần ý tưởng gì? vd. nhà hàng, cafe, con mèo...