Tài trợ nội dung: WHO

Bộ sưu tập 10 mẫu thiết kế bằng khen trên nền tảng Microsoft Word (file docx). Mỗi mẫu thiết kế bao gồm tuỳ biến 10 màu sắc khác nhau.

DOWNLOAD

https://drive.google.com/open?id=1W3yO3Re-OaNW19kOtMc8f50DFJXw86GI

DEMO

Tham khảo ý tưởng từ Gudlogo

Sau khi đã hiểu những lý thuyết và công cụ cơ bản giúp bạn thiết kế logo. Nếu bạn vẫn còn bí ý tưởng thì đừng lo. Dưới đây là 1000+ ý tưởng thiết kế logo tuyệt vời mà Gudlogo đã tuyển chọn sẵn dành cho bạn. 

Bạn cần ý tưởng gì? vd. nhà hàng, cafe, con mèo...