Tài trợ nội dung: WHO

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để học Adobe Illustrator. Đây là cuốn sách dành cho bạn.

REVIEW

Link

https://drive.google.com/open?id=1J-uj0lqWLE6G_WPJlzbPyZ-ELPaVHsz6

Tham khảo ý tưởng từ Gudlogo

Sau khi đã hiểu những lý thuyết và công cụ cơ bản giúp bạn thiết kế logo. Nếu bạn vẫn còn bí ý tưởng thì đừng lo. Dưới đây là 1000+ ý tưởng thiết kế logo tuyệt vời mà Gudlogo đã tuyển chọn sẵn dành cho bạn. 

Bạn cần ý tưởng gì? vd. nhà hàng, cafe, con mèo...