Tài trợ nội dung: WHO

Cuốn sách này sẽ giúp designer có kiến thức sâu rộng hơn về màu sắc, trở thành một chuyên gia về màu sắc, bạn sẽ hiểu hơn về màu sắc hơn bao giờ hết sau khi đọc xong cuốn sách này.

REVIEW

Link

https://drive.google.com/open?id=1hr8Bnd8ZbioUF5S-ZNTTMKWFJeP7dVt7

Tham khảo ý tưởng từ Gudlogo

Sau khi đã hiểu những lý thuyết và công cụ cơ bản giúp bạn thiết kế logo. Nếu bạn vẫn còn bí ý tưởng thì đừng lo. Dưới đây là 1000+ ý tưởng thiết kế logo tuyệt vời mà Gudlogo đã tuyển chọn sẵn dành cho bạn. 

Bạn cần ý tưởng gì? vd. nhà hàng, cafe, con mèo...