“Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” là khẩu hiệu của quốc gia, dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Để thấy được tầm quan trọng của ngành công nghiệp đối với vị thế của nước nhà. Kinh doanh và sản xuất các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp là hướng đi đúng đắn góp phần làm giàu mạnh cho đất nước.

Nếu bạn đang lên ý tưởng thiết kế logo cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, hãy tham khảo thêm một vài ý tưởng về màu sắc, font chữ, biểu tượng và kiểu dáng của những mẫu logo công nghiệp xuất sắc nhất dưới đây.

Gudlogo,

Tham khảo ý tưởng từ Gudlogo

Sau khi đã hiểu những lý thuyết và công cụ cơ bản giúp bạn thiết kế logo. Nếu bạn vẫn còn bí ý tưởng thì đừng lo. Dưới đây là 1000+ ý tưởng thiết kế logo tuyệt vời mà Gudlogo đã tuyển chọn sẵn dành cho bạn. 

Bạn cần ý tưởng gì? vd. nhà hàng, cafe, con mèo...